شيمي ساختمان كيميكس شيمي ساختمان كيميكس .

شيمي ساختمان كيميكس

الياف بتن چيست؟

از الياف بتن جهت افزايش مقاومت بتن،كاهش ترك خوردگي و افزايش قدرت جذب انرژي تحت اثربارهاي ضربه‌اي،موج‌هاي انفجاري،وضعيت‌ تنشهاي پيچيده  استفاده مي شود.الياف پلي پروپيلنيااليافppاز ترك خوردگي و جمع شدگي بتن در سنين اوليه جلوگيري مي كند و موجب افزايش قـابل توجـه مقاومت كششي سايشي ، برشي و خمشي در بتن مي شود. استفـاده از الياف فلزي (الياف فولادي باعث افزايش مقاومت خمشي ، مقاومت برشي و مقاومت  در مقابل ترك خوردگي بتن مي شودهمچنين جايگزيني مناسب براي آرماتور در بتن مي باشد. الياف شيشه كاربرد ويژه‌اي درتوليد قطعات نمادارد.استفاده ازالياف شيشه در بتن امكان ساخت قطعات بتني با ابعاد بزرگ و ضخامت بسيـار كم را فراهـم مي‌نمايد .  الياف پليمري ( الياف پلاستيكي) ازانواع الياف سنتتيك بتن مي باشد الياف پلاستيكي به منظور مسلح كـردن بتن در برابر جمع شدگي ، ضربه ، خستگي بتن و همچنين افـزايش مقاومت بتن در برابر ترك هاي مويي مـورد استفاده قـرار مي گيرد  .الياف پليمري    ( الياف مكس )  استفـاده  از ايـن نـوع الياف تابيده سنتتيك در بتن در حـال  اجـرا    مقاومت ­هاي كششي،خمشي ، سايشي ، فشاري بتن را افزايش داده و ازبروز ترك­هاي مويي و خطي جلوگيري مي­كندهمچنين  بهترين جايگزين مش و ميلگرد در بتن مي باشد به طوريـكه در هر كيلوگرم الياف سنتتيك تابيده حدود 220 هـزار رشته الياف قرار داردبا مقاومت كششي حدود 650 مگاپاسكال كه دوبرابر ميلگرد مقاومت دارد  و در كفسازي هاي صنعتي و سقف هاي عرشه فولادي جايگزيـن /مناسبي برا ي آرماتور ومش فلزي مي باشد

برچسب: الياف بتن، الياف فلزي، الياف سنتتيك، الياف پلي پروپيلن، الياف pp، الياف فولادي، الياف شيشه، الياف پليمري، بتن اليافي، ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ دى ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۲۳:۰۳ توسط:شيرين رستگار موضوع: الياف بتن