شيمي ساختمان كيميكس شيمي ساختمان كيميكس .

شيمي ساختمان كيميكس

روان كننده بتن چيست؟

يكي از مواد افزودني شيميايي پر كاربرد استفاده از انواع روان كننده بتن  وكاهـنده آب مي باشد كه با افزايش و حفظ رواني بتن ، نسبت  آب به  سيمان را كه  ازاصلي ترين عوامل موثر در بهبود خواص مكانيكي بتن است ،كاهش مي دهد. كاهش نسبت آب به سيمان در افزايش مقاومت هاي بتن ، ويژگيهاي مكانيكي و پايايي آن به ويژه در كاهـش نـفوذ پذيـري در برابر آب  موثر است. دوام بتن را در برابر رطوبت  و خشكي پي درپي، چرخه يخبندان و ذوب شدگي مداوم و موارد مشابه بهبود ميبخشد و به  عنوان يك عامـل اساسي در بهينه سازي  خواص بتن عمل ميكند . دلايـل  به ارگيري افزودني هاي روان كننده وافزودني هاي فوق روان كننده بتن ميتواند شامل افزايش رواني بتن ، كاهش آب مصرفي ويا كاهش عيار سيمان بتن باشد . همچنيـن مواد تشكيل دهنده روان كننده بتن امكان دستيابي به كارايي لازم درزمان بتن ريزي را فراهم ميكنند. و روان كننده ها  بسته  به بنيان شيميايي و تركيبات  از نظر نوع عملكرد درمورد گيرش بتن ، تسريع در روند كسب مقاومت بتن( فوق روان كننده زودگير) يا كند كردن آن ( فوق روان كننده ديرگير)  ، حفظ رواني و ساير خواص بتن تازه يا سخت شده درشرايط گوناگون ،به كارگرفته ميشوند

برچسب: روان كننده بتن، فوق روان كننده بتن، فوق روان كننده كربوكسيلاتي، پلي كربوكسيلات اتر، روانسازبتن، روان كننده زودگير، فوق روان كننده ضديخ، ژل ميكروسيليس،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۰۵:۵۵:۵۹ توسط:شيرين رستگار موضوع: روان كننده بتن